Healthy TIps

Healthy Tips by Liljana Nikolic
Dr. Liljana Nikolic - Healthy Tips

Д-р Љиљана Николиќ Хаџи Меновска

Дипломирав на Медицинскиот факултет во Скопје пред 40 години.
Работев 10 години како теренски доктор, 2 години како доктор на село и 8 години во брза помош. Специјализазија по педијатрија завршив во Скопје. Постдипломски студии по пулмологија и алергологија завршив во Загреб. Поголемиот дел од работниот стаж го поминав како педијатар во болницата во Куманово. Неколку години бев началник на одделот за педијатрија, а потоа шеф на неонтологија. Сега работам како општ доктор и педијатар во моја приватна поликлиника „Здравец“.

Последни вести